Gebouwd als dubbelhuis samen met nr. 73 door Van Hoorde. Mooi bewaard gebleven gevelornamentiek.