Categorie: Park (Pagina 1 van 3)

Bomenwandeling 24 09 2015

Op de infovergadering in verband met de herinrichting van de Baudelohof op 18 mei ll., was er nogal wat reactie van enkele bewoners op het verdwijnen van toch wel wat bomen. Tegelijkertijd vonden sommigen dat de nieuwe aanplant meestal bestaat uit hele kleine boompjes. Op initiatief van de wijkregisseurs Gent Binnenstad Luc Rogiest en Joris van Eeckhoven en de medewerkers van de Groendienst werd een ‘bomenwandeling’ georganiseerd.

Meer lezen

Aperitief in het Park – editie 2015

Op 28 juni was het weer zo ver. Voor de 22ste maal kwam de buurt samen voor een drankje en een hapje, in het gezelschap van vrienden of familie.

Opnieuw een geslaagde bijeenkomst.

Meer lezen

Infoavond herinrichting Baudelohof 18 05 2015

Een volgende stap in de definitieve herinrichting van de Baudelohof. Al meer dan 15 jaar ijveren we met onze buurt De Waterwijk voor een degelijke heraanleg van het park.

Op 18 mei 2015 vond een tweede bijeenkomst plaats georganiseerd door de stad waarbij studiebureau Omgeving een meer uitgewerkte versie toonde die verder borduurde op de vorige presentatie.

Enkele mensen van de Groendienst waren aanwezig, alsook schepen Balthazar. Er waren toch wel wat kritische vragen en bedenkingen. Wordt het programma voor het park niet wat te zwaar? Overlast van een aantal activiteiten? Waarom sneuvelen zoveel bomen? Wat met de verloren gegane parkeerplaatsen?

Meer lezen

Opening Willem de Beersteegparkje 25 04 2015

Veel blije gezichten bij de heraanleg van het parkje op het einde van de Willem De Beersteeg. Een toffe en rustige sfeer, een toespraak van schepen Balthazar, een streepje muziek en een glaasje prik. Meer moet dat niet zijn. Belangstelling van de bewoners, een aantal medewerkers van de <groendienst, en nog enkele schepenen van onze stad.

Meer lezen

Park

Eindelijk komt er schot in de zaak van de heraanleg van de Baudelohof!

Na 15 jaar aandringen door onze buurtgroep Waterwijk om de twee helften  – die in de jaren 1900 ontstonden – te herenigen, wat in 2006 als voorlopige maatregel werd uitgevoerd, wordt nu bestendigd in een nieuw definitief ontwerp van studiebureau Omgeving, die de wedstrijd won voor de heraanleg.

Meer lezen

Parkje Willem de Beersteeg

Op zaterdag 5 juli is het eindelijk zo ver. Het parkje wordt officieel geopend om 18 00 u u in aanwezigheid van schepen Tom Balthazar.

Iedereen wordt verwacht tussen 17 30 u en 19 30 u om te genieten van de heraanleg met een drankje, aangeboden door de Groendienst.

20142406_digitale uitnodiging willem de beersteeg

Heraanleg parkje Willem De Beersteeg

Uiteindelijk zijn de werken voor de heraanleg van het parkje aan de Willem De Beersteeg gestart.

En het geeft al een goed beeld van hoe het er uit zal zien … Dat belooft voor de komende zomer!

parkje W. De Beersteeg heraanleg 001 parkje W. De Beersteeg heraanleg 002 parkje W. De Beersteeg heraanleg 003 parkje W. De Beersteeg heraanleg 004 parkje W. De Beersteeg heraanleg 005 parkje W. De Beersteeg heraanleg 006 parkje W. De Beersteeg heraanleg 007 parkje W. De Beersteeg heraanleg 008 parkje W. De Beersteeg heraanleg 009 parkje W. De Beersteeg heraanleg 010 parkje W. De Beersteeg heraanleg 011

Groet.

Dirk

Maakt u het Baudelohof?

Dat was de titel van de presentatie  die dinsdagavond 3 juli 2012 doorging o.l.v. Luc Rogiest van Gebiedsgerichte Werking in een vergaderzaal van de gebouwen waar o.a. het stadslabo is gevestigd. Na een inleidend woordje van schepen Tom Balthazar, die de toekomst van de Baudelohof een warm hart toedraagt – TUIN voor de BUURT – PARK voor de STAD –  en voorhield dat er deze keer echt werk zal van gemaakt worden, sprak de vertegenwoordiger van het studiebureau OMGEVING, aangeduid door de Groendienst van de stad Gent, een ruim opgekomen groep buurtbewoners toe.

Als inleiding gaf de spreker nog eens een kort overzicht van de geschiedenis van de Baudelohof in onze buurt. Dit was in hoofdzaak gebaseerd op de samenvatting die we destijds gemaakt hadden n.a.v. de Dag van het Park op 30 mei 2010. Zie onze power point:  Baudelohof

Hij had het eerste deel aangevuld met een aantal voorbeelden van de voorstellen die toen door buurtbewoners werden gemaakt. Enkele items die toen aan bod kwamen:

Geef het park de nodige ‘rust en stilte‘ – laat het park tot aan de woningen en zeker tot aan het water komen – benadruk de historische toegangen – – knip de Baudelokaai door voor wagens – waarom geen waterlus door het park zoals vroeger – verwijzen naar de kruidentuin (fruitbomen en/of struiken?) – inbreng van avontuurlijke spelelementen – integreren van kunst. Enkele voorbeelden:

Stof genoeg dus voor het studiebureau om aan de slag te gaan. In het tweede deel van het betoog ging de spreker dieper in op  een aantal thema’s. Zoals bekend was het gebruik van het park in eerste instantie een nutstuin ten tijde van de abdij. Later na de Franse revolutie werd het een praaltuin met selectieve toegangen (en dito bezoekers).

Eerst werd een SWOT – analyse gemaakt: wat zijn de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen van het park. Vooreerst bleek duidelijk dat de opdracht zich niet kan beperken tot enkel het ‘groene’ gedeelte. Terecht wees hij op het feit dat ook de Bibliotheekstraat, de Baudelostraat, de Baudelokaai en het deel Minnemeers tot aan de Kongobrug moet worden meegenomen. De relatie Steendam (via de Dodoensdreef), Oudevest, Bibliotheekstraat, de sluis, het water (Leie) met de Kongobrug zijn echt relevant. Verdere zwaktes/sterktes zag hij in het reliëf en de haagstructuur. Ook het verkeer, het parkeren (waaronder het problematische schoolparkeren) en de Gentse Feesten veroorzaken problematieken die moeten worden aangepakt. Tenslotte moet ook het bestaande bomenbestand worden onderzocht. Er werden trouwens al grondstalen genomen.

Uiteindelijk kwam het studiebureau tot een aantal concepten, die verder zullen worden uitgewerkt:

Herintroductie van een parkstructuur – herstellen van de historische relaties – aanscherpen van de inhoud: de groene waarden en het water.

Belang wordt gehecht aan de assen en de onderlinge relaties – groene kernen – het herstellen van de breuk, ontstaan door de vroegere straat – aandacht voor de bestaande bebouwing – ook aandacht voor de twee ‘poorten’: Oude Vest en de poort aan de Dodoensdreef/Steendam – ‘eetbare’ publieke ruimte – invoeren van spelprikkels en het verplaatsen van het basketpleintje naar de koer van de kunstschool. Tenslotte moet zeker ook de mobiliteit ernstig worden bestudeerd: welke rol spelen de auto’s nog. Wat met de fietsers en voetgangers?

Enkele beelden uit de presentatie:

Na deze verhelderende uiteenzetting hadden de luisteraars de mogelijkheid bijkomende voorstellen en ideeën naar voor te brengen. Vooral het vergroten van het (nu reeds in twee straten aanwezige) woonerf kwam ter sprake. Verkeer en veiligheid spelen een grote rol in de bezorgdheid van de buurt. De herwaardering van het park werd algemeen als zeer positief bevonden. Bij de voorgestelde timing – uitvoering in 2014 – 2015 werden wel wat vragen gesteld, maar iedereen hoopt op een fraai resultaat.

Een tweede vergadering met meer concrete voorstellen en uitwerking zal worden georganiseerd.

Voor wie alles nog eens wil bekijken: de volledige voorstelling: Baudelohof_infovergadering_20120703

Dirk

Winterprik

Bij een weertje zoals we dat nu kennen, zou een mens zowaar romantisch worden. Ons park – de welbekende Baudelohof – lag er wondermooi bij. Maar ook aan de waterkant was het heerlijk toeven.

En wat vooral opvalt is de gesmoorde stilte. Alsof onze wijk geïsoleerd is met een wollen deken. Enkele sfeerbeelden…

Witte groeten van Dirk

Aperitief in het Park

Voor de 17de maal had onze zomerse aperitief in de Baudelohof plaats. Deze keer waren de weergoden ons gunstig gezind. Dat maakt de jaarlijkse bijeenkomst van de buurtbewoners uit de Waterwijk extra aangenaam. Iedereen was blij gestemd, en genoot van een glaasje en een hapje.

Voor de eerste maal hebben we ook subsidies aan de Stad Gent gevraagd, èn gekregen. De wijkregiseur van Gebiedsgerichte Werking, Joris van Eeckhoven was present, en zag dat het goed was… Geniet even mee (klik op de foto’s om ze te vergroten):

Buurtbewoner Michel heeft eveneens enkele schitterende foto’s voor ons in petto:

http://www.flickr.com/photos/zog/sets/72157624244975383/show/

De buurtgroep Waterwijk hoopt je op een volgende activiteit zeker opnieuw te ontmoeten.

Pagina 1 of 3

Gemaakt tussen 2003 en 2024, door de mensen van de Waterwijk & zog.org