Jaar: 2008

Gentse Feesten

De Gentse Feesten zijn opnieuw van start gegaan. En dat zullen we geweten hebben…

 

  

 

 

  

 het zal hen een zorg wezen…

¼/p>

Aperitief in het park 15 juni

Een memorabele dag. Op 15 juni ging de 15de aperitief in ons park door! De jaarlijks weerkerende activiteit was opnieuw heel aangenaam. Een aantal nieuwe buurtbewoners kwam een kijkje nemen. Helaas zijn we het laatste halfuur compleet uitgeregend!

Veel kijkplezier! (je kunt de foto’s vergroten door er op te klikken).

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

                           

                                               de harde kern bleef tot de laatste snik…

 

¼/p>

Stadsloop 11 mei

Onlangs ging de stadloop door in Gent. En opnieuw deden de (moedige) lopers onze Waterwijk aan via de Minnemeersbrug, via de Goudstraat naar de Vrijdagmarkt. Beetje laat gepost, ik weet het. maar wilde het jullie het toch niet onthouden…

Enkele impressies…

 

  

 

Voordracht

Onze buurtbewoner Luc Devriese geeft zondag 27 april om 10.30 u een voordracht in het MIAT: ‘Eeuwen water in en rond Gent’. Hij heeft er een tekstje rond gemaakt:

De aanstaande bouw van een sluis aan de Oude Beestenmarkt brengt een fenomeen in de actualiteit dat van fundamenteel belang was doorheen de Gentse geschiedenis en nog steeds is: de menselijke bemoeienis met Leie en Schelde. Vermoedelijk in de 12de eeuw en vroege 13de eeuw toen de stad zich krachtig en stormachtig begon te ontwikkelen, werden er twee zware ingrepen uitgevoerd in dit verband. De ene bestond in de bouw van twee hoofdstuwen, één op de Schelde (de Braamgaten) en één op de Leie (bekend als Stichelerenspei, Rode Torenspei of later ook nog Tussen ’t Pas). Een tweede ingreep was het graven van de Ketelvaart. Deze resulteerde niet enkel in een betere stadsverdediging maar ook in verlegging van de Scheldehavenactiviteit naar de Leie aan de Gras- en Korenlei. Vanaf toen beheersten twee waterregimes de hele stad. In veruit de grootste zone hadden alle waterlopen en grachten het Opperschelde – Leiepeil. Een veel kleiner gebied werd beheerst door het Neerscheldepeil.
Dit hele systeem bleef enkele eeuwen quasi onveranderd functioneren tot aan de aanleg van het Visserijkanaal met de Visserijsluis in de jaren 1750, het Zeekanaal in 1829 en de Ringvaart opengesteld in 1969. Scheepvaart en havenwerkzaamheden veranderden grondig, maar het tweewaterpeilenregime bleef bestaan.
De voordracht op 27 april schetst dit nog weinig bekende verhaal en verklaart de actuele situatie vanuit de eeuwenoude en ongemeen boeiende Gentse watergeschiedenis.

Hoe de zogenaamde nieuwe Scaldissluis er aan de Oude Beestenmarkt er binnenkort zal uitzien, samen met de nieuwe brug aan de Keizer Karelstraat en het opengelegd gedeelte Schelde:

Kade

Sinds begin dit jaar zijn grote werken aan de gang om een deel van de kade te verlagen vanaf de Kongobrug.
Heel indrukwekkend. Jammer dat wat bomen dienden te sneuvelen, en dat weinig bewoners van de Waterwijk op de hoogte waren van de geplande werken.
Maar goed, ondertussen zijn de werken al serieus gevorderd. Verder op de kaai worden de muren versterkt door boringen dwars door de muren uit te voeren, en die vol te storten met beton. En onder de Joremaaie brug komt een heuse fietsverbinding. Voor alle fietsers onder ons zal dat een zegen zijn. De moeilijke en gevaarlijke verbinding over de Steendam zal op die manier perfect kunnen vermeden worden. Zowaar een goede zaak. Deze verbinding maakt deel uit van een veel groter fietstraject komend uit Ledeberg, naar het noorden van de stad.

Gemaakt tussen 2003 en 2024, door de mensen van de Waterwijk & zog.org