Op de infovergadering in verband met de herinrichting van de Baudelohof op 18 mei ll., was er nogal wat reactie van enkele bewoners op het verdwijnen van toch wel wat bomen. Tegelijkertijd vonden sommigen dat de nieuwe aanplant meestal bestaat uit hele kleine boompjes. Op initiatief van de wijkregisseurs Gent Binnenstad Luc Rogiest en Joris van Eeckhoven en de medewerkers van de Groendienst werd een ‘bomenwandeling’ georganiseerd.

Ze gaven toelichting over de toestand van de bomen, het al of niet verwijderen ervan, en de nieuwe aanplant. Een 20-tal bewoners waren er op af gekomen, en luisteren geïnteresseerd naar de deskundige uitleg. Uiteindelijk was er veel begrip voor de voorgestelde ingrepen. Toch werden er een aantal voorstellen gedaan, zoals het verplaatsen van het meetstation achter de gebouwen van de school aan het nieuw aan te leggen basketpleintje, het voorzien van een aantal extra bomen op lege plekken, enz. De bezorgdheden van de bewoners werden nog eens duidelijk meegegeven. De medewerkers van de Groendienst luisterden aandachtig en namen er notie van. Alle aandachtspunten worden aan de ontwerpers doorgegeven.

Een boeiende avond.

Dirk