Omdat binnenkort een nieuwbouw verschijnt tegen de achtergevel van de voormalige Baudeloabdij, met hoofdzakelijk 17de-en 18de-eeuwse bebouwing een heel interessant complex overigens maar nu eigendom van de stad Gent waar het Stedelijk Secundair Kunstinstituut is gehuisvest, heeft de Dienst Stadsarcheolgie van de stad Gent opgravingen uitgevoerd. Daarbij kwam toch wel een en ander te voorschijn. Naast diverse soms indrukwekkende ondergrondse massieven, kwamen ook de kaaimuren van het vroegere vaardeken te voorschijn (zie ook de ring om bootjes vast te leggen). Je merkt ook een gemetselde boog in de muur van de school waar het vaardeken wellicht onder door liep.

De archeologen moeten alles nog in kaart brengen. Maar dat het een indrukwekkende vondst is, is nu al duidelijk …

opgravingen Baudelohof 001 opgravingen Baudelohof 003 opgravingen Baudelohof 004 opgravingen Baudelohof 005 opgravingen Baudelohof 006 opgravingen Baudelohof 007 opgravingen Baudelohof 008 opgravingen Baudelohof 009 opgravingen Baudelohof 010 opgravingen Baudelohof 011

Dirk