Indien alles volgens plan verloopt start een aannemer binnenkort met de restauratie van de toren van de Baudelokapel. Deze is sinds jaren in een zeer slechte toestand. Twee jaar geleden is er een stelling rond gebouwd om de nodige vaststellingen en opmetingen te kunnen doen. Ook aan de binnenzijde is de kapel volledig gestut. Bleek dat de gewelven onder druk van de toren begonnen te begeven.
Er zal dus niet alleen een restauratie van de toren aan de buitenzijde nodig zijn, maar tevens stabilistatiewerken aan de gewelven.

tekening de Noter met op de voorgrond de vroegere Ottogracht

huidige toestand van de toren

de kapel wordt compleet in de stellingen gezet

barsten in de ribben van de gewelven

barsten zichtbaar in de draagmuren