De heraanleg van het woonerf ligt nu enkele weken achter de rug. Nog iets te vroeg voor een degelijke evaluatie. Toch zijn nu reeds een aantal zaken aan het licht gekomen die voor verbetering vatbaar zijn. Een greep uit de bemerkingen:

verkeersborden Deze historische 17de-eeuwse gevel gaat gebukt onder een groot aantal verkeersborden waarvan het nut ons toch even ontgaat. Niemand kan vanuit de Ottogracht richting Oude Vest rijden, omdat dit gewoon verboden is. Voor wie die bedoeld zijn is niet duidelijk.
Aan de andere kant ontbreekt op het einde van de Sint-Katelijnestraat een bord met vermelding: “einde bewonersparkeren”.

verkeerd geparkeerd

Verkeerd geparkeerde wagens: daar zal toch wat meer discipline moeten gevraagd worden, ook van de bewoners. Regelmatige controle zal nodig zijn om te vermijden dat het de spuigaten uit loopt. Zondag telden we 4 auto’s die niet op een gemarkeerde plek stonden.


Er zijn nog wat herstellingen die achterwege blijven blijkbaar. De laatste loodjes…

Sint-Katelijnestraat
Gelukstraat

En dan zijn er de gevaarlijke punten. Enkele bewoners merken terecht op dat er op een aantal plaatsen een gevaarlijke situatie is ontstaan. Vooral wanneer de wagens rakelings langs de gevels scheren is het voor de voetganger toch even schrikken. En dit beantwoordt niet aan wat de wetgever voorziet bij een woonerf: er moet namelijk minimum een veilge zone zijn van 1 meter breed…
Nog wat werk aan de winkel dus.