Categorie: Werken (Pagina 2 van 3)

Vorderingen

vorderingen Sint-Katelijnestraat

Langzaam maar zeker vorderen de werken in de Sint-Katelijnestraat. Aan een ongeziene snelheid wordt de straat afgewerkt. Iedereen staat er wat versteld bij. Hoe doen ze het? Elk zijn job zou ik zeggen…

opruimen van de laatste stukken rioolbuis

Laatste rioleringen…

laatste loodjes

De laatste meters buizen gaan deze week de grond in. Perfect volgens planning leggen de werkmannen de buizen in de Sint-Katelijnestraat, waar ze de Goudstraat hebben bereikt.

zicht richting Goudstraat

stilleven

Sint-Katelijnestraat aan de beurt.

Sint-Katelijnestraat

De tweede fase is ingetreden. Gisteren en vandaag is een groot deel van de kasseien verwijderd. Tegelijkertijd plaatste de aannemer de eerste lopende meters rioleringsbuizen, vertrekkend van de Gelukstraat.

Sint-Katelijnestraat

Ondertussen krijgen de kasseien – de zogenaamde platienen – hun vaste stek in de parkeervakken. Je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar de snelheid waarmee hier gewerkt wordt is bijna irreëel…

Gelukstraat kasseien Gelukstraat, plaatsen van kasseien

Druk!

Gelukstraat tussen Sint-Katelijnestraat en Ottogracht

De werken vorderen met rasse schreden. Naar verluidt zijn ze enkele dagen voor op hun schema. Er wordt in elk geval hard doorgewerkt, tot ieders tevredenheid. Volgens Wim Van Hoyweghen, onze man ter plaatse, werkt de aannemer heel precies en net, volgens de omstandigheden een niet te onderschatten onderneming! En hij ondervindt van de buurtbewoners veel begrip. Geen ergernis tot nu toe. Houden zo!

Gelukstraat, kant Oude Vest

Je moet toch even stilstaan en kijken hoe die mannen met hun machines een ballet opvoeren. Heel secuur de grond afschrapen tot op de centimeter…

Ondertussen is het tweede deel van de Gelukstraat, kant Oude Vest, in wording.

Zondag Rustdag.

rustdag voor de werkman en zijn machien

Tijdje geleden dat we nog iets lieten horen. Wegens drukke bezigheden iets te weinig tijd gehad. Ondertussen doet onze aannemer lustig verder, ondanks het gure weer. Leuk is anders met die vrieskou. Anders dan in ‘de bouw’ werken die mannen altijd verder.

de eerste parkeerstroken

Als je goed toekijkt, zie je al de eerste parkeerstroken opduiken in de Gelukstraat, gezien vanaf de Ottogracht. Zo kan je je al een beetje een beeld vormen hoe het er uit zal zien.

Vervolg van de werken

welk stuk past nu het best?

Stilaan raakt de Gelukstraat af wat de rioleringen betreft. De mannen zijn volop bezig de verbindingen van de hoofdriool aan de huizen te realiseren. Loopt niet altijd van een leien dakje zo te zien.

het juiste stuk?

regen houdt die mannen niet tegen!

Maar ze houden er de moed wel in. Met dat weer zou je er voor minder de brui aan geven…

een buis meer of minder...

Werken vorderen

waterleiding problemen

Vandaag vrijdag viel het weer wat tegen. Toch vordert het werk volgens planning. De mannen van het ‘water’ hadden echter nog een klus op te knappen. Maar voor vertraging zorgt dit voorlopig niet.

eerste deel van de riolering geplaatst in de Gelukstraat

Daar zijn de buizen!

Tot zover alles onder controle. Een enorme hoop rioleringsbuizen liggen gestapeld in de Sint-Katelijnestraat. Op de info-avond zei de schepen dat het in de Gelukstraat niet mogelijk was om gescheiden afvalwater en regenwater te voorzien wegens te smal. Het risico voor de oude huizen is te groot. De aannemer zal 1.70 m diep graven, 20 cm zand voorzien, en dan de buizen er op.
rioolbuizen à volonté oude funderingen

Ondertussen wat oude funderingen gevonden op de hoek van de Gelukstraat en Ottogracht. Dat belooft. Er zal wel nog een en ander te voorschijn komen vermoedelijk…

Werken gestart

de aanemer

Het is zover. De werken zijn gestart.

de Gelukstraat kant Ottogracht

Vandaag maandag is de aannemer zoals beloofd begonnen met het wegnemen van de kasseien in de Gelukstraat. Een beetje een vreemd beeld, zo’n kale straat zonder – al of niet verkeerd – geparkeerde wagens…

Gelukstraat richting Oude Vest

kasseien worden verwijderd

Krommewalbrug

De Krommewalbrug is aan renovatie toe. In 1991/1992 is een nieuwe brug gebouwd ter vervanging van de vorige die grote tekenen van slijtage en verval vertoonde, en niet meer open kon. In het boek “7 Bruggen – Historiek en Restauratie van zeven Gentse bruggen” uit 1987 lezen we een interessant stukje over de brug van Marie Christine Laleman en Daniel Lievois. Daaruit leren we dat de de vorige brug er kwan in 1872. Het had heel wat voeten in de aarde om dit te realiseren. Niet alleen was de hoge kostprijs een serieus probleem, waarbij de demping van de Ottogracht al een hele hap uit het budget voor zijn rekening nam, maar ook de verschillede onteigeningen, nodig om de brug te kunnen bouwen, dreven de kostprijs danig op.
Reeds in 1837 had de gemeenteraad beslist om een brug te bouwen. Doch bij gebrek aan financiële middelen werd het project telkens uitgesteld. Uiteindelijk werd op 17 juli 1861 bij Koninklijk Besluit de plaats van de brug goedgekeurd. Ondertussen was een petitie ingediend door heel wat inwoners, vooral de de H. Kerst en Sint-Jacobparochies, die wees op het belang van de verbinding over de Leie. Uiteindelijk startten de werken zoals gezegd in 1872 voor een metalen draaibrug uit gewalst en geklonken staal.
Maar zoals heel wat metalen bruggen regelmatig onderhoud vergen, was het ook hier werken geblazen. Diverse reparaties kenmerken de verdere geschiedenis van de brug. In 1896/98, 1906, 1932, 1953, 1964 zijn werken uitgevoerd aan verschillende onderdelen. In 1971-1972 beginnen pas de serieuze problemen. Bij het opbreken van het wegdek en de reiniging van de metalen onderdelen bleek de bouwfysische toestand zo slecht dat verschillende elementen door gewapend beton of bijkomende metalen liggers vervangen werden. De beide uiteinden van de brug werden ingebetonneerd en verankerd aan de brughoofden. Van een opendraaiende brug was toen uiteraard geen sprake meer. Zo besliste men uiteindelijk de brug te vervangen door deze die we nu kennen. En de eerste renovatie is heden in uitvoering.

De heraanleg van de Krommewal en Ottogracht gebeurde in 1997.
1997 staat duidelijk op het deksel te lezen

Van bij het begin baarde de afwerkingslaag van de brug zorgen. Kort na de afwerking reeds waren op verschillende plaatsen barsten te zien. En deze werden jaar na jaar, winter na winter erger. Hele lappen van de antisliplaag kwamen los. En het oplapwerk van vorig jaar bracht niet veel soelaas. Daarom werd beslist om de volledige toplaag te verwijderen, en een nieuwe aan te brengen. De werken zullen afgewerkt zijn eind van deze week, rond 28 augustus 2005.

de toplaag is verwijderd

De werken staan ook kort vermeld op de website van de stad Gent:

Pagina 2 of 3

Gemaakt tussen 2003 en 2022, door de mensen van de Waterwijk & zog.org