Auteur: Dirk (Pagina 3 van 12)

Barbecue

Wel, de weergoden waren ons deze keer gunstig gezind. Onze jaarlijkse barbecue voor de Waterwijk was een meevaller. Veel volk, met zowaar een tekort aan tafels deze keer.

Een ideale plek, tussen de bomen, wat zon, meer moet dat niet zijn. We hebben er van genoten …

DE foto’s spreken voor zich.

Dirk

Gelukstraat

What’s in a name? Geluk was die bewoner in zijn straat niet echt gegund. Luc Devriese uit onze wijk vond onlangs een oud krantenartikel van een instorting in het beluik de Oranjeboom in de Gelukstraat. Ondertussen is alles opgeknapt en gerestaureerd …

Dirk

Aperitief in het PARK: editie 20!

De weergoden waren ons dit keer gunstig gezind! Een zon die zijn best deed om tussen de wolken te priemen zorgde voor een leuke sfeer en prettige babbel voor de buurtbewoners en vrienden. En dit jaar zowaar een primeur: een Boudelobier om te proeven! Vooral de trippel viel duidelijk in de smaak …

Een succes editie zowaar!

De volgende keer hopelijk met de definitieve plannen voor het nieuwe park!

Groetjes

Dirk

STADSLOOP

Op 12 mei ging de stadsloop opnieuw door. Het weer was prima: droog en niet te warm.

En opnieuw heel wat deelnemers, én fans langs het parcours. Onze Waterwijk was zoals sinds lang alweer onderdeel van de 10 km, en dit jaar ook van de 5 km!

Een impressie …

Veel volk dus, en ook enkele bekenden 😉

Dirk

M.O.S.(muziek op sletsen – aflevering 3)

Zondag 3 februari was het opnieuw lekker genieten van enkele strepen muziek met een glaasje prik. Buurtbewoners en vrienden vonden elkaar op 5 locaties in de Waterwijk.

Wat sfeerfoto’s van onze activiteit:

Locatie 1: Ottogracht. Paul Couter en friend was van de partij met swingende muziek

Locatie 2: Baudelostraat: Sarah D’Hondt en Stijn Bettens gaven een heel intiem concert en het beste van zichzelf!

Locatie 3: Goudstraat: Philippe de Chaffoy & Francis Wildemeersch: ze brachten intieme versies van swing standards uit de jaren dertig, zoals After you’ve Gone, Sweet Georgia Brown en Dinah.

Locatie 4: Oudevest: Jean-Luc Stockman & Peter Peyskens. Zij brachten eigen werk en  bewerkingen van anderen, o.a., van JJ Cale, RY Cooder, David Lindley, Steve Earl, Little Village. Liederen over werk, liefde en zwerven …

Locatie 5: Gelukstraat: Wouter Vercruysse en Robrecht Kessels. Hier was het genieten van een aantal fragmenten van de cd ‘Folies de Flandre’. Die cd is een triptiek voor cello. We hoorden werken van Wouter Vercruysse en Robrecht Kessels. Op cello: Wouter Vercruysse, Ann Van Hecke, Robrecht Kessels. Op piano: Christel Kessels.

Opnieuw een geslaagd weekend! We kijken al uit naar de vierde editie binnen 2 jaar …

Groeten

Dirk

MUZIEK OP SLETSEN

Muziek op Sletsen (M.O.S.) in de Waterwijk.

Zondag 3 februari 2013

Het wordt stilaan traditie. Het goed gesmaakte initiatief is aan zijn derde editie toe. In elk geval een gelegenheid voor de buurtbewoners en vrienden om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

In onze wijk wonen heel wat mensen die zowel professioneel als niet-professioneel bezig zijn met muziek. Op zondag 3 februari 2013 vindt opnieuw een ontmoeting plaats tussen bewoners en muzikanten in onze wijk. Elke muzikant kreeg een adres toegewezen. Je kan op verschillende tijdstippen binnenstappen om te genieten van verschillende genres van muziek.

Dit nieuwjaarsfeest is gratis. Je hoeft niet te reserveren, je loopt gewoon binnen. Is de locatie vol, dan kom je op een ander tijdstip terug. De concertjes hebben immers twee keer plaats. En als je nieuw bent of niemand kent, dit is hèt moment om je buren te ontmoeten en leren kennen.

Namens de buurtgroep Waterwijk,

Dirk Boncquet, voorzitter– Heidi Delaere, organisator

Het programma:

Locatie A, Paul Couter, Sint-Katelijnestraat NIEUW ADRES: OTTOGRACHT  (Gallerie FLEXO)

Om 15 30 u en 17 30 u

Goede wijn behoeft geen krans. Paul Couter zingt en doet het sinds mensenheugenis op gitaar. Bovendien zorgt hij misschien wel voor een verrassing!

Bij Sandra Pattyn en Michel Vuijlsteke

Locatie B, Philippe de Chaffoy & Francis Wildemeersch, Goudstraat

Om 14 30 u en 16 30 u

Philippe de Chaffoy (viool) en Francis Wildemeersch (gitaar, zang) brengen intieme versies van swing standards uit de jaren dertig, zoals After you’ve Gone, Sweet Georgia Brown en Dinah.

Bij Marijke De Vleeschauwer en Dirk Boncquet

Locatie C, Sarah D’Hondt en Stijn Bettens, Baudelostraat

Om 14 30 u en 16 30 u.

“Twee jaar geleden kwamen ze al langs in de Waterwijk en waren niet meer te stoppen.

Zowel in duo als in kwartet trokken Stijn Bettens en Sarah D’hondt langs menig huiskamers en podia.

Bij Lut Laridaen en Chris Ysebaert

Locatie D, Bart Zwaan en Myriam Mys, Sint-Katelijnestraat 24: AFGELAST

Om 15 30 u en 17 30 u.

Bart Zwaan begeleidt Myriam op de piano, zij brengen liederen van barok tot romantiek. Met sopraan Myriam Mys en aan de piano: Bart Zwaan.

Bij Bart Zwaan, Frank Vandepitte en Wim De Moor

Locatie E, Jean-Luc Stockman & Peter Peyskens, Oudevest

Om 14 30 u en 16 30 u

We brengen 12 nummers 6 van eigen werk en 6 bewerkingen van anderen.

O.a., van JJ Cale, RY Cooder, David Lindley, Steve Earl, Little Village.

Liederen over werk, liefde en zwerven.

Bij Jean-Luc Stockman

Locatie F, Wouter Vercruysse en Robrecht Kessels, Gelukstraat

Om 15 30 u en 17 30 u

Ten huize Kessels-Delaere kun je genieten van een aantal fragmenten van de cd ‘Folies de Flandre’. Die cd is een triptiek voor cello. Je zal er werken horen van Wouter Vercruysse en Robrecht Kessels. Op cello: Wouter Vercruysse, Ann Van Hecke, Robrecht Kessels. Op piano: Christel Kessels.

Bij en Heidi Delaere en Robrecht Kessels

Met de financiële steun van de Stad Gent: WIJK AAN ZET   

Breng zeker je pantoffels mee!                                                                      www.waterwijk.be

BBQ 2012

Deze keer hadden we geluk en waren de weergoden ons gunstig gezind: de zon was eindelijk van de partij! De jaarlijkse bbq mocht deze keer niet mislukken …

Opnieuw hadden heel wat liefhebbers schitterende slaatjes klaar gemaakt, waarvan iedereen kon genieten.

De nodige drankjes, de zon, beetje muziek en veel (rustige) sfeer. Meer moet dat niet zijn. De afwezigheden hadden ongelijk …

Wat sfeerbeelden:

Maakt u het Baudelohof?

Dat was de titel van de presentatie  die dinsdagavond 3 juli 2012 doorging o.l.v. Luc Rogiest van Gebiedsgerichte Werking in een vergaderzaal van de gebouwen waar o.a. het stadslabo is gevestigd. Na een inleidend woordje van schepen Tom Balthazar, die de toekomst van de Baudelohof een warm hart toedraagt – TUIN voor de BUURT – PARK voor de STAD –  en voorhield dat er deze keer echt werk zal van gemaakt worden, sprak de vertegenwoordiger van het studiebureau OMGEVING, aangeduid door de Groendienst van de stad Gent, een ruim opgekomen groep buurtbewoners toe.

Als inleiding gaf de spreker nog eens een kort overzicht van de geschiedenis van de Baudelohof in onze buurt. Dit was in hoofdzaak gebaseerd op de samenvatting die we destijds gemaakt hadden n.a.v. de Dag van het Park op 30 mei 2010. Zie onze power point:  Baudelohof

Hij had het eerste deel aangevuld met een aantal voorbeelden van de voorstellen die toen door buurtbewoners werden gemaakt. Enkele items die toen aan bod kwamen:

Geef het park de nodige ‘rust en stilte‘ – laat het park tot aan de woningen en zeker tot aan het water komen – benadruk de historische toegangen – – knip de Baudelokaai door voor wagens – waarom geen waterlus door het park zoals vroeger – verwijzen naar de kruidentuin (fruitbomen en/of struiken?) – inbreng van avontuurlijke spelelementen – integreren van kunst. Enkele voorbeelden:

Stof genoeg dus voor het studiebureau om aan de slag te gaan. In het tweede deel van het betoog ging de spreker dieper in op  een aantal thema’s. Zoals bekend was het gebruik van het park in eerste instantie een nutstuin ten tijde van de abdij. Later na de Franse revolutie werd het een praaltuin met selectieve toegangen (en dito bezoekers).

Eerst werd een SWOT – analyse gemaakt: wat zijn de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen van het park. Vooreerst bleek duidelijk dat de opdracht zich niet kan beperken tot enkel het ‘groene’ gedeelte. Terecht wees hij op het feit dat ook de Bibliotheekstraat, de Baudelostraat, de Baudelokaai en het deel Minnemeers tot aan de Kongobrug moet worden meegenomen. De relatie Steendam (via de Dodoensdreef), Oudevest, Bibliotheekstraat, de sluis, het water (Leie) met de Kongobrug zijn echt relevant. Verdere zwaktes/sterktes zag hij in het reliëf en de haagstructuur. Ook het verkeer, het parkeren (waaronder het problematische schoolparkeren) en de Gentse Feesten veroorzaken problematieken die moeten worden aangepakt. Tenslotte moet ook het bestaande bomenbestand worden onderzocht. Er werden trouwens al grondstalen genomen.

Uiteindelijk kwam het studiebureau tot een aantal concepten, die verder zullen worden uitgewerkt:

Herintroductie van een parkstructuur – herstellen van de historische relaties – aanscherpen van de inhoud: de groene waarden en het water.

Belang wordt gehecht aan de assen en de onderlinge relaties – groene kernen – het herstellen van de breuk, ontstaan door de vroegere straat – aandacht voor de bestaande bebouwing – ook aandacht voor de twee ‘poorten’: Oude Vest en de poort aan de Dodoensdreef/Steendam – ‘eetbare’ publieke ruimte – invoeren van spelprikkels en het verplaatsen van het basketpleintje naar de koer van de kunstschool. Tenslotte moet zeker ook de mobiliteit ernstig worden bestudeerd: welke rol spelen de auto’s nog. Wat met de fietsers en voetgangers?

Enkele beelden uit de presentatie:

Na deze verhelderende uiteenzetting hadden de luisteraars de mogelijkheid bijkomende voorstellen en ideeën naar voor te brengen. Vooral het vergroten van het (nu reeds in twee straten aanwezige) woonerf kwam ter sprake. Verkeer en veiligheid spelen een grote rol in de bezorgdheid van de buurt. De herwaardering van het park werd algemeen als zeer positief bevonden. Bij de voorgestelde timing – uitvoering in 2014 – 2015 werden wel wat vragen gesteld, maar iedereen hoopt op een fraai resultaat.

Een tweede vergadering met meer concrete voorstellen en uitwerking zal worden georganiseerd.

Voor wie alles nog eens wil bekijken: de volledige voorstelling: Baudelohof_infovergadering_20120703

Dirk

Nat

Dikke, dikke pech vandaag. Onze 19de aperitief in het park kon helaas niet doorgaan. Voortdurend regen uit de grijze grauwe hemel.

Alles waterziek. Is de eerste maal dat dit gebeurt … Volgend jaar dan maar beter, hopelijk. Onze 20ste. Moet iets speciaals worden.

En toch maar hopen dat onze bbq eind augustus deze keer wel wat zon krijgt!

D!

Stadsloop

De jaarlijkse stadsloop kwam opnieuw langs in onze wijk. Altijd een toffe bedoening, vooral als je niet moet mee lopen 😉

Nee, ze zijn echt te bewonderen, die gasten. Met meer dan 5 000 de 10 km afhaspelen, je moet het maar doen. Gelukkig waren de weergoden hen goed gezind, en bleef de beloofde regen uit. Een impressie:

Mooi, héél mooi allemaal. En het dient gezegd, alle kartonnen bekertjes waren in recordtempo na de run opgeruimd. Pluim voor de organisatie!

D!

Pagina 3 of 12

Gemaakt tussen 2003 en 2023, door de mensen van de Waterwijk & zog.org